Verzuimbegeleiding

Binnen elke organisatie geldt dat mensen optimaal kunnen presteren wanneer de juiste omstandigheden daarvoor aanwezig zijn. Het gevolg is tevreden klanten en continuïteit voor uw organisatie.

Wanneer uw medewerker uitvalt ondersteunt IHTOM in het gezond weer hervatten van werkzaamheden.

Vangnet

U heeft de keuze om verzuimbegeleiding volledig door IHTOM te laten uitvoeren. U geeft aan ons door wanneer een medewerker (tijdelijk) niet in staat is om te werken. IHTOM zorgt voor een zorgvuldige opvolging en betrekt daarin specialisten om oorzaak, gevolg en oplossingen duidelijk te krijgen. U ontvangt rechtstreeks en continue toegang tot onder meer uw persoonlijke casemanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en alle overige noodzakelijke arbo specialisten. Daarnaast heeft u toegang tot uw eigen verzuimmanagementsysteem die continue inzichtelijk maakt wat de situatie is en welke activiteiten er nodig zijn om de werknemer weer terug te helpen naar zijn of haar werk.

Maatwerk

U kunt er ook voor kiezen om IHTOM in te schakelen op het moment dat u dat nodig heeft. De begeleiding van de uitgevallen medewerker doet u vooral zelf. U bepaalt zelf wat u wanneer hoe nodig heeft maar blijft rechtstreeks en continue beschikking houden over alle benodigde Arbo (medische) specialisten. U kiest zelf of u gebruik wilt maken van een verzuimmanagementsysteem en roept de hulp in van IHTOM wanneer een dossier te complex wordt.

Het resultaat is ondersteuning tegen een lagere investering maar met dezelfde kwaliteit.

Aanvullende ondersteuning

Een medewerker die uitvalt kan specialistische hulp nodig hebben. In dat geval biedt IHTOM een variëteit van verschillende expertises die op korte termijn kunnen ondersteunen. U kunt hierbij denken aan een arbeidspsycholoog, vertrouwenspersoon, spoor II begeleider, schuldhulpverlening etc.

Verzekering

Voor elke investering in onkosten die u zelf niet kunt of wilt dragen kunt u zich laten verzekeren. Dat zelfde geldt voor onkosten die te maken hebben met uw personeel. U kunt hiervoor eenvoudig en tegen de laagst mogelijke kosten een verzuimverzekering af sluiten via IHTOM. U hoort van ons of dat een verstandige beslissing is, of niet juist niet.

Eigen risicodragerschap ex personeel

Bijna elke organisatie heeft te maken met ex-medewerkers. Wat veel ondernemers niet weten maar wel degelijk van belang is dat u verantwoordelijk blijft voor medewerkers die ziek uit dienst gaan. Dit zelfs tot een termijn van 12 na jaar na uit diensttreding. En wat u ook geregeld heeft, u betaalt de rekening. Hoe u dat doet en hoe de rekening uitvalt is aan u. IHTOM adviseert u wat u het beste kunt doen om ook uw ex-medewerkers zo goed mogelijk weer zorgvuldig en snel aan het werk te helpen.

Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met IHTOM via 085 902 80 31