top of page

Second opinion

 

Second opinion
Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen als hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts.

Hoe werkt een second opinion?
De second opinion uit de Arbowet kent 2 partijen de werkgever en de werknemer. Het gaat ook alleen over persoonlijke adviezen naar een individuele werknemer. Dus niet de over ‘collectieve’ advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

 

Hoe vraag je een second opinion aan?
Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen. Als een werknemer een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Deze moet hij dan ook motiveren. De bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde organisatie als de bedrijfsarts.

 

Wat gebeurt er na een second opinion?
De second opinion arts moet een eigen advies geven, en geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Dit advies wordt met de werknemer besproken en met zijn toestemming doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de werknemer in hoeverre hij het advies overneemt in zijn eigen advisering. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

 

Wat is het verschil tussen een second opinion en een klacht?
De second opinion gaat zoals gezegd alleen over het medisch advies. Een klacht kan over meerdere zaken ingediend worden zoals bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening. Een klacht kan ook ingediend worden door u als werkgever en is niet alleen voorbehouden aan de werknemer. Sinds de nieuwe Arbowet is elke arbodienstverlener in het bezit  van een klachtenprocedure.

 

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?
Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van uw werknemer. Zowel u en/of uw werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, wanneer de re-integratie vastloopt of stagneert. UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel over de situatie. Op UWV.nl vindt u een overzicht in welke situaties u een deskundigenoordeel kunt aanvragen.

 

Een second opinion bij IHTOM B.V.
De medewerker wordt aangemeld bij een andere bedrijfsarts via bedrijfsartsensecondopinion.nl. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever tenzij de werknemer zelf kiest om een bedrijfsarts buiten de in de lijst genoemde bedrijfsarts te kiezen voor de second opinion.. Let op dat het beleid ten aanzien van de arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder de second opinion, instemming behoeft van uw Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad.

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page