Preventief medisch onderzoek

Binnen elke organisatie geldt dat mensen optimaal kunnen presteren wanneer de juiste omstandigheden daarvoor aanwezig zijn. Het gevolg is tevreden klanten en continuïteit voor uw organisatie.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom gelooft IHTOM in preventie om organisatie en medewerkers gezond te houden.

Het nut van een Preventief medisch onderzoek
Wanneer u weet welke risico’s u loopt kunt u daarop maatregelen nemen. Een Preventief medisch onderzoek brengt niet alleen gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart maar helpt ook om medewerkers te beschermen tegen toekomstige risico’s.
Dit zorgt voor een langdurige inzetbaarheid en het kunnen nemen van tijdige maatregelen om uitval van medewerkers te voorkomen.

Inhoud van een Preventief medisch onderzoek
Een Preventief medisch onderzoek brengt lichamelijke geestelijke conditie en leefgewoonten in kaart. U bepaalt hoe uitvoerig u het onderzoek wilt laten uitvoeren en op welke onderdelen u de focus wilt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een relatie te leggen tussen het onderzoek en arbeidsomstandigheden, psychosociale belasting, leefgewoonten, leeftijd, opleiding of fysieke aspecten.

Wet- en regelgeving
De Arbowet stelt dat een Preventief medisch onderzoek verplicht periodiek moet worden uitgevoerd. Veel belangrijker is waarom u het Preventief medisch onderzoek wilt uitvoeren en welk doel u voor ogen heeft. Daarmee vergroot u de kans dat u samen met uw medewerkers actief aan de slag kunt gaan met het voorkomen van risico’s.

Uitvoering van een Preventief medisch onderzoek
De uitvoering vindt altijd plaats in nauw overleg met u als opdrachtgever, de preventieadviseur en de personeelsvertegenwoordiging. (wanneer aanwezig)
Zo ontstaat er een grote mate van betrokkenheid en bewustwording van risico’s én mogelijke oplossingen. IHTOM ondersteunt u met elke Arbo (medische) adviseur zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met IHTOM via 085 902 80 31