top of page

Over ons

Gezond werken maakt gezond en gelukkig! Daarom zijn we ervan overtuigd dat het scheppen van de best mogelijke voorwaarden leiden tot een prettige werkomgeving waarin mensen kunnen excelleren. Dit doen we door Arbodienstverlening, HR en training met elkaar te combineren.

IHTOM maakt het mogelijk dat werkgever én werknemer samen de regie kunnen nemen in het creëren van een gezonde en prettige werkomgeving!


Onze missie is om elke organisatie in Nederland kennis te laten maken met onze aanpak! Simpelweg omdat die aanpak resulteert in een omgeving waarin werkgever én werknemer op een gezonde, prettige en succesvolle wijze kunnen renderen!

 

Daarin komen onze belangrijkste kernwaarden, aandacht voor het individu, pragmatisch handelen en een respectvolle omgang altijd terug!

De historie

In 2011 is IHTOM opgericht vanuit de wens om Arbodienstverlening en HR dichter bij elkaar te brengen. Waarom? Omdat elke keer weer blijkt dat uitval van werknemers niet direct een medische oorzaak heeft. In het overgrote blijkt dat houding, gedrag en omstandigheden een grote rol speelt. Dat vereist een gedifferentieerde aanpak die inzetbaarheid van werknemers op peil te houdt. En dat begint al voordat uitval aan de orde is. Preventief handelen stelt leidinggevenden in staat om te leren herkennen wat medewerkers nodig hebben en hoe daar op een juiste manier handen en voeten aan te geven.

 

De missie

De missie van IHTOM is om voor het MKB segment, de state of the art, marktleider te zijn op het gebied van HRM en verzuimmanagement. Met deze missie ondersteunen we onze klanten in de operatie van de onderneming om hun doelen te bereiken met hun meest waardevolle resources “ hun medewerkers” .

Daarin komen onze belangrijkste kernwaarden, Creativiteit, mensgericht en respectvol met elkaar omgaan duidelijk terug!

Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

 

De visie

Gezond werken maakt gezond en gelukkig! Daarom zijn we ervan overtuigd dat het scheppen van de best mogelijke voorwaarden op het gebied van HR en Verzuim samen zorgen voor langdurig resultaat. Centraal staat daarin het individu die in staat wordt gesteld om te kunnen excelleren als mens!
Daarin maakt IHTOM bij uitstek de vertaling van het ‘WAT’ naar het ‘HOE’.

Het gevolg is een effectief resultaat op een prettige maar bovenal plezierige wijze!

bottom of page