Inzetbaarheid

Wij geloven dat gezond werken gezond maakt. Daarom zijn wij dagelijks bezig met het inzetbaar houden van mensen.

Als Arbodienstverlener bieden we daarom vier belangrijke diensten aan die gericht zijn op inzetbaar worden, zijn en blijven van medewerkers.

Daarom kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren én toetsen van de Risico inventarisatie en evaluatie om u te helpen arbeidsrisico’s in kaart te brengen.

Wanneer u te maken krijgt met uitval van uw medewerkers helpen wij u met zorgvuldige verzuimbegeleiding uw medewerker weer inzetbaar te krijgen.

Maar om te voorkomen dat uw medewerkers uitvallen ondersteunen wij u ook met het uitvoeren een preventief medisch onderzoek. Dit helpt u vroegtijdig uitval te voorkomen.

Wanneer de aard van de werkzaamheden binnen uw organisatie vragen om Arbo medische keuringen staan onze bedrijfsartsen u graag bij om het proces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.