Risico inventarisatie én evaluatie

Binnen elke organisatie geldt dat mensen optimaal kunnen presteren wanneer de juiste omstandigheden daarvoor aanwezig zijn. Het gevolg is tevreden klanten en continuïteit voor uw organisatie.

Voor een duidelijk beeld van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie maakt u een Risico inventarisatie en evaluatie. Hierdoor kunt u gestructureerd risico’s in kaart brengen, en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tot een minimum beperken.

Opstellen en uitvoeren van de Risico inventarisatie en evaluatie
Voor elke organisatie met meer dan 40 uur arbeid per week is het opstellen van een Risico inventarisatie en evaluatie verplicht.

De onderdelen van een Risico inventarisatie en evaluatie zijn onder meer:

  • Inventarisatie van aanwezige gevaren en reeds genomen risicobeperkende maatregelen;
  • Evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden;
  • Prioritering van de risico’s
  • Vaststellen van maatregelen die u neemt ten aanzien van de risico’s

Toetsen van de Risico inventarisatie en evaluatie
Wanneer u de Risico inventarisatie en evaluatie hebt opgesteld én uitgevoerd dient deze getoetst te worden aan de wettelijke normen. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde Arbokerndeskundige. Hij of zij beoordeelt of de Risico inventarisatie en evaluatie compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige wetenschap en techniek.

Aanvullende Risico inventarisatie en evaluatie
Wanneer uw organisatie te maken heeft met omstandigheden op het gebied van gevaarlijke stoffen dient u een aanvullende Risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. (ARIE)

Overige aandachtspunten
De Risico inventarisatie en evaluatie is vooral een globale inventarisatie van gevaren en risico’s. Het kan blijken dat specifieke inventarisaties nodig zijn. Wanneer u denkt dat dit aan de orde is ondersteunt IHTOM u met de juiste specialisten.

Organisaties met 25 of minder werknemers zijn niet verplicht de Risico inventarisatie en evaluatie te toetsen. U valt dan waarschijnlijk onder een CAO-model. Wanneer u dit niet zeker weet neemt u dan contact met ons op zodat u niet later geconfronteerd wordt met mogelijke aansprakelijkheden.

Training
Het opstellen van de Risico inventarisatie en evaluatie zegt nog niets over hoe de medewerkers binnen uw organisatie omgaan met gevaren. Voor bewustwording en toepassing is vaak meer nodig.

IHTOM biedt hiervoor trainingsprogramma’s op maat die u en uw medewerkers zorgvuldig en pragmatisch laten omgaan met risico’s en aanverwante gevaren binnen uw organisatie.

ISO
De Risico inventarisatie en evaluatie is een goed middel om risico’s in kaart te brengen en gevaren te beperken. U kunt er ook voor kiezen om risico management te verankeren binnen de cultuur van uw organisatie. IHTOM ondersteunt u hierin door advies en opstellen van ISO9001 en ISO450001 certificering.