Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of risico-analyse beschrijft de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen en deze up to date te houden.
Naast de risico’s legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij neemt om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

IHTOM is licentiehouder van het ArboManagementSysteem (AMS). Een efficiënt en dynamisch RI&E-systeem. Dit systeem maakt het enorm eenvoudig om uw jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie bij te houden en te laten toetsen. Het gevolg is dat u met minimale inspanning altijd inzicht heeft in uw risico’s en nooit achter de feiten aan loopt.

Download