Category

Verzuim

Onderzoek: de communicatie van leidinggevenden met de werknemer tijdens de poortwachtersfase

By | Nieuws, Verzuim | No Comments

Het afgelopen jaar heeft onze IHTOM collega Emma Reijmer gewerkt aan een onderzoeksrapport voor haar afstuderen aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Deze studie heeft zij gevolgd aan het Saxion te Deventer. Begin januari heeft ze te horen gekregen dat ze haar afstuderen met succes heeft behaald.

Het onderwerp van het onderzoeksrapport is de rol van leidinggevenden tijdens verzuim. IHTOM was specifiek nieuwsgierig naar welke rol de communicatie van een leidinggevende naar een werknemer heeft tijdens de poortwachtersfase en wat de juiste manier van communiceren is. Naar aanleiding hiervan is de probleemstelling opgesteld: “Op welke wijze kan een leidinggevende het beste communiceren met een werknemer tijdens de poortwachtersfase, zodat de duur van het verzuim mogelijk kan worden verkort?”.

Read More

Regels vakantie-aanvragen tijdens een verzuimperiode

By | Nieuws, Verzuim

Hoewel de vakantie al bijna weer voorbij is, krijgen we toch regelmatig vragen vanuit werkgevers en werknemers welke regels er gelden voor vakantie-aanvragen tijdens een verzuimperiode.

Vakantie tijdens ziekte
Als je tijdens ziekte op vakantie wilt als werknemer dan kun je gewoon op de gebruikelijke manier vakantie aanvragen bij je werkgever. Bij onduidelijkheid of een reis medisch verantwoord is, kan de bedrijfsarts een uitspraak doen of er medische bezwaren tegen de vakantie aanvraag zijn. Overigens zal de bedrijfsarts geen uitspraak doen of een werknemer wel of niet vakantiedagen mag opnemen. Deze ligt bij de persoon, meestal de leidinggevende, binnen de organisatie die hier zijn/haar akkoord voor moet geven.
Uit onze ervaring blijkt dat veel werknemers niet weten dat deze vakantie wél van vakantie-uren afgeschreven wordt. Een medewerker bouwt tijdens ziekte vakantie-uren op en levert ze ook in wanneer hij/zij tijdens ziekte op vakantie gaat.
Als een vakantie al voor de ziekmelding gepland en geaccordeerd is, is ons advies aan de werknemer om deze vakantieperiode nogmaals voor aanvang met zijn leidinggevende te bespreken en vast te leggen. Het kan immers zo zijn dat een medewerker zijn reis wegens ziekte bij een reisorganisatie geannuleerd heeft omdat hij/zij deze niet genieten kan. Dit kan discussies achteraf over onterecht afgeboekte maar niet genoten verlof voorkomen.
Daarnaast adviseren wij werkgevers altijd om geen langdurige vakanties te honoreren tijdens ziekte om het re-integratieproces niet te vertragen.

Ziek tijdens vakantie
Als een medewerker tijdens een reis ter plaatse ziek wordt dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden bij zijn/haar werkgever. De dagen waarop de werknemer ziek is, zijn ziektedagen. Zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de werknemer mag je als werkgever hierover geen vakantiedagen inhouden, tenzij dit in een CAO of arbeidsovereenkomst is opgenomen of in het huisregelement staat.
Om misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de werknemer zich op de  vakantiebestemming laat onderzoeken door een arts en vraagt om een officiële doktersverklaring in Engels of Nederlands. Deze kan bij terugkomst door de bedrijfsarts worden beoordeeld. Het is vervolgens van belang dat een werknemer die tijdens de vakantie hersteld is, dit zo spoedig mogelijk op de juiste wijze bij zijn/haar werkgever meldt zodat duidelijk is dat de vakantie voortgezet kan worden.