top of page

Arbo

PMO

Weten wat te doen om een gezonde werkomgeving te creëren? Daarvoor is een Preventief Medisch Onderzoek. Het doel is het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van uw organisatie én tijdig signaleren van gezondheidsklachten om verzuim te voorkomen. Tegelijk geeft het richting aan gezondheidsbeleid en maakt het inzichtelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om een gezonde arbeidsomgeving aan te bieden.


IHTOM biedt verschillende programma’s op maat die onder meer de fysieke en mentale toestand van werknemers inzichtelijk maakt. Daarnaast krijgt u inzicht in de arbeidsomgeving, de psychosociale belasting en werkstress zodat u een werkomgeving creëert waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en verzuim weinig kans maakt.


Een preventief medisch onderzoek kan op verschillende manieren worden afgenomen. Het onderzoek, de uitslagen en het advies worden altijd gecontroleerd en begeleidt door de stafarts van IHTOM. 

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een dergelijk onderzoek is een instrument om de gezondheid van uw werknemers te beschermen. Het gevolg is een bevordering van de inzetbaarheid van uw werknemers op (lange) termijn. Elk onderzoek kan op maat worden aangeboden maar brengt in ieder geval in kaart waar pijnpunten liggen op groeps- en afdelingsniveau. 

Informatie PMO voor werkgevers
Een preventief medisch onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie van uw organisatie. De bedrijfsarts is daarin uw (medisch) adviseur. Hij of zij kan de omstandigheden binnen uw organisatie en de invloed hiervan op de werkomstandigheden professioneel duiden en het verschil maken wanneer u twijfelt over de zin én onzin van te nemen (preventieve) maatregelen. Zo voorkomt u efficiënt en zorgvuldig risico’s die leiden tot uitval. Het gevolg is een werkomgeving waarin uw werknemers beter in staat zijn om te excelleren.


Wat kan ik met de uitkomsten van een Preventief Medisch Onderzoek?

Binnen elke organisatie is sprake van een unieke arbeidscultuur. Deze ‘cultuur’ zorgt ervoor dat gewerkt wordt op een manier die het beste past bij uw organisatie. Vaak is deze ‘cultuur’ gegroeid zonder een duidelijke visie en doen we ons werk zonder daarbij af te vragen wat mogelijke risico’s zijn. De resultaten van een Preventief Medisch Onderzoek geven inzicht wat deze risico’s zijn en welke maatregelen u kunt nemen om deze risico’s te verkleinen. 

Zo kunt u gericht maatregelen nemen door het inzetten van de juiste ondersteuning. Dit bespaart een hoop extra kosten op korte én lange termijn. 

Wat kost de afname van een Preventief Medisch Onderzoek?

De investering in een Preventief Medisch Onderzoek kan al vanaf € 49,59 ( hier nog even naar kijken) per medewerker. U kunt aanvullende modules afnemen die specifiek gericht zijn op een risico. Dat kan bijvoorbeeld een risico zijn waarvan u vermoedt dat dit veelvuldig in uw organisatie aanwezig is. U bepaalt zelf welke onderdelen u wilt afnemen en voor welke medewerkers. U kunt zich hierin het beste laten adviseren door uw/ onze bedrijfsarts.


Is een Preventief Medisch Onderzoek verplicht?

Voor u als organisatie is het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek eens in de vijf jaar verplicht. (Arbowet artikel 18) De werknemers van uw organisatie zijn echter niet verplicht tot deelname tenzij dit in de voor u geldende CAO anders is geregeld. Individuele werknemers mogen wel een verzoek bij u neerleggen of bij de bij uw organisatie aangesloten vertrouwenspersoon.

Het afnemen van een Preventief Medisch Onderzoek heeft geen gevolgen voor de rechtspositie van de medewerker. Dit is anders voor verplichte medische keuringen.

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met op een van onze medewerkers via info@ihtom.nl of rechtstreeks via 085 902 80 31
 

HR contact
bottom of page