top of page

Arbo

Onze arbodienstverlening

Het draait om mogelijkheden


Arbodienstverlening gaat om de mens! Nooit alleen om het proces. Daarom kijken we altijd naar de cultuur en omstandigheden van een organisatie. Past dit bij onze overtuiging? Dan kunnen we helpen!


Bij het overgrote deel van de mensen die te maken krijgt met (tijdelijke) beperkingen speelt houding, gedrag en communicatie een cruciale rol om weer op een prettige en gezonde manier te kunnen werken. Het is daarom dat wij ervan overtuigd zijn dat een goede en zorgvuldige communicatie tussen de medewerker en leidinggevende van het allergrootste belang is. 


Daarin staan niet de beperkingen centraal maar de mogelijkheden. Anders gezegd, wat hebben we van elkaar nodig om weer dat te kunnen doen wat we fijn vinden. 


Onze ondersteuning voorziet in alles wat uw organisatie, de leidinggevenden én medewerkers nodig hebben om gezond en prettig werk blijvend mogelijk te maken. Dat kan door het voor te doen: middels uitvoering van de wettelijke Arbo taken, het onderliggend proces en opvolgen van taken Wet Verbetering poortwachter. Dat kan ook door het samen te doen door: ondersteuning van HR en leidinggevenden in de uitvoering van deze taken en het proces. 


En in de ideale situatie kunt u het (uiteindelijk) prima zelf. En wanneer u toch nog even wilt terugvallen op onze expertise? Geen nood. Daarvoor zijn wij binnen 24 uur beschikbaar.
 

IHTOM biedt onder meer:
-    Arbodienstverlening basis
-    Arbodienstverlening extra
-    Arbodienstverlening compleet

 

Uiteraard kunnen wij elk programma voor u op maat aanbieden.
 

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met een van onze medewerkers via info@ihtom.nl of rechtstreeks via 085 902 80 31

HR contact
bottom of page