Onderzoek: de communicatie van leidinggevenden met de werknemer tijdens de poortwachtersfase

By januari 31, 2019Nieuws, Verzuim

Het afgelopen jaar heeft onze IHTOM collega Emma Reijmer gewerkt aan een onderzoeksrapport voor haar afstuderen aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Deze studie heeft zij gevolgd aan het Saxion te Deventer. Begin januari heeft ze te horen gekregen dat ze haar afstuderen met succes heeft behaald.

Het onderwerp van het onderzoeksrapport is de rol van leidinggevenden tijdens verzuim. IHTOM was specifiek nieuwsgierig naar welke rol de communicatie van een leidinggevende naar een werknemer heeft tijdens de poortwachtersfase en wat de juiste manier van communiceren is. Naar aanleiding hiervan is de probleemstelling opgesteld: “Op welke wijze kan een leidinggevende het beste communiceren met een werknemer tijdens de poortwachtersfase, zodat de duur van het verzuim mogelijk kan worden verkort?”.

Er is onderzoek gedaan door middel van literatuurstudie en onderzoek in de praktijk. Er zijn acht interviews gehouden met bedrijven uit het klantenbestand van IHTOM. Elk bedrijf is actief in een andere sector. Daarnaast zijn twee casemanagers verzuim van IHTOM en een leidinggevende van onze samenwerkingspartner Riforce geïnterviewd.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er door bedrijven weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van modellen in communicatie tijdens verzuim. Enkel het gedragsmodel van Falke & Verbaan wordt genoemd. Dit model bleek effectief te zijn bij het betreffende bedrijf. Hoe er gecommuniceerd wordt door bedrijven is erg verschillend, waardoor er geen eenduidig beeld geschetst kan worden van de beste manier van communiceren. De beste manier van communiceren lijkt niet zozeer te liggen in het gebruik maken van modellen tijdens communicatie, maar in het focussen op menselijke aspecten. Menselijke aspecten als betrokkenheid over en weer, het tonen van begrip en het geven van aandacht en ruimte zodat een werknemer zich gehoord en gezien voelt en weer zo snel mogelijk aan het werk wil gaan.

Naar aanleiding van de opgestelde conclusies zijn er vier aanbevelingen gedaan. Ten eerste kan er onderzoek worden gedaan naar het gedragsmodel van Falke & Verbaan, om te kijken wat de effectiviteit van dit model is bij andere bedrijven. Ten tweede is het aan te bevelen om bewustwording te creëren bij bedrijven over modellen of protocollen die bij verzuim gebruikt kunnen worden. Ten derde kan er gekeken worden naar het extern beleggen van communicatie. Een leidinggevende kan zich dan volledig focussen op persoonlijke aandacht voor werknemers tijdens verzuim. Ten slotte is het aan te raden om vervolgonderzoek te doen naar dit onderwerp en hier ook werknemers bij te betrekken. Zo kan er een vollediger beeld worden geschetst over de beste manier van communiceren tijdens verzuim.

Mocht u vragen over of interesse hebben in het lezen van Emma’s scriptie, dan kunt u altijd mailen naar emma@ihtom.nl

Mariëlle

Author Mariëlle

More posts by Mariëlle

Leave a Reply