Brexit: Wat zijn de gevolgen voor HR en hoe kan uw HR afdeling zich hierop voorbereiden?

By november 27, 2018Nieuws

Het Brexit akkoord lijkt dichterbij te komen en uit onderzoek van het AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, blijkt dat weinig HR-afdelingen zich hier mee bezig houden. Niet alleen organisaties die uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk ondervinden hier gevolgen van, maar ook wanneer uw organisatie werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in dienst heeft.

De gevolgen
Nederlandse werknemers die in het VK werken worden niet meer beschermd door het EU-recht. De huidige wetgeving is straks niet meer van toepassing. De Britten komen na de Brexit op hetzelfde niveau als Afrikaanse landen wat betreft arbeidsmigratie. Ze worden gezien als ‘derdelander’ en mogen alleen in Nederland werken en wonen wanneer de wet dit goedkeurt. Heeft uw organisatie een Britse werknemer in dienst met een contract voor onbepaalde tijd? Dan bestaat de kans dat hij na de Brexit als illegaal in Nederland wordt gezien. ‘Ook op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en fiscaal recht gaat veel veranderen’, vertelt Blaakman, adviseur internationale arbeidsmobiliteit bij de AWVN. De fiscale consequenties zijn enorm, benadrukt Blaakmans collega Armand Lahaije, adviseur internationale arbeidsmobiliteit en fiscale zaken bij de AWVN. ‘Dat geldt voor de geharmoniseerde EU-wetgeving, denk aan de BTW en de invoerrechten. Maar dat geldt ook voor de niet-geharmoniseerde wetgeving, zoals de inkomsten- en loonbelasting.’

Welke voorbereiding kan er worden getroffen?
Blaakman en Lahaije erkennen de onduidelijkheid en complexiteit, maar leggen uit dat HR zich toch al kan voorbereiden op de Brexit. ‘Er ligt nu een Brexit-akkoord, dus niemand kan meer zeggen dat het wel losloopt. Waar HR al mee kan beginnen, is een “vlootschouw”. Kijk naar de werknemerspopulatie. Breng in kaart hoeveel Britten u in dienst hebt en hoeveel Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk werken. Spreek als HR over alle mogelijke implicaties van een Brexit, hoe lastig dat ook nog is. Volg onze workshops om op de hoogte te blijven. En tot slot, heel praktisch: stel dat je een nieuw expatcontract afsluit met een Brit die in Nederland komt werken, neem dan een bepaling op dat de voorwaarden na de Brexit kunnen worden aangepast.’

Lees de rest van het artikel hier.

Mariëlle

Author Mariëlle

More posts by Mariëlle

Leave a Reply