Wat verandert er voor Arbo in 2019?

By september 20, 2018Nieuws

Naast de vele wijzigingen die voor HR-afdelingen te wachten staan in 2019, zijn er op Prinsjesdag ook op arbo gebied een aantal ontwikkelingen gepresenteerd. Zo zal in 2019 de effectiviteit van de nieuwe Arbowet worden onderzocht, zodat in 2020 de evaluatie kan plaatsvinden.

Meerjarige campagne

Het kabinet start een meerjarige campagne om beroepsziekten terug te dringen. Het richt zich op duurzame gezondheid en veilig werken. Ook wordt er ingezet op hulp aan mensen die al lijden aan een beroepsziekte of kampen met de gevolgen van een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en makkelijker een schadevergoeding kunnen claimen dan dat het nu kan. Hiermee hoopt het kabinet op een win-winsituatie: werknemers krijgen eerder de schadevergoeding en werkgevers voelen het in hun portemonnee. Er wordt verwacht dat dit laatste een stimulans is voor werkgevers om hun werknemers beter te beschermen.

Uitbreiding Programma Preventie Beroepsziekten

Het Programma Preventie Beroepsziekten is in 2018 van start gegaan. Toen lag de focus op het werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 begint de voorbereiding om het programma uit te breiden met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’.  Per 2019 werken overheid, branches en beroepsgroepen ook samen aan de ontwikkeling en toepassing van effectieve interventies.

Arbeidsinspecteurs

Er komen in 2019 meer arbeidsinspecteurs voor de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, gezond en veilig werken en het aanpakken van schijnzelfstandigheid.

Preventieve zorg

Een belangrijk aspect in 2019 is de verbetering van de preventieve zorg in bedrijven met een mix van interventies. Een doel hiervan is het bevorderen van goed werkgeverschap. De focus ligt hierbij onder meer op de versterking van een cultuur waarin duurzaam gezond en veilig werken de norm is. Er worden pilots gedraaid met interventies voor gedragsveranderingen en er komt meer aandacht voor duurzaam gezond en veilig werken in de opleidingen van toekomstige werkenden.

Bedrijfsartsen

Het kabinet zal initiatieven ondersteunen om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker te maken, vanwege het dreigende tekort aan bedrijfsartsen. Ook moeten bedrijfsartsen hun preventietaken beter vormgeven en hierbij effectief samenwerken met andere arbodeskundigen.

Mariëlle

Author Mariëlle

More posts by Mariëlle

Join the discussion One Comment

  • vanessa schreef:

    Interessant artikel Marielle, ik ben benieuwd wat de evaluatie in 2020 zal opleveren als het gaat om het verplichte basiscontract. Wij hebben deze arbodienstverlening ondergebracht bij https://adxpert.nl/ waar alles naar zeer grote tevredenheid gedekt is. Maken jullie zelf ook gebruik van arbodienstverlening?

Leave a Reply